دستگاه پشت ران

وضعیت: ناموجود
لطفا تماس بگیرید

دستگاه پشت ران

 • ارتفاع

  175 cm

 • طول

  140 cm

 • عرض

  83 cm

 • وزنه

  90 kg

5 ستاره
75%
4 ستاره
50%
3 ستاره
90%
2 ستاره
20%
1 ستاره
10%