دستگاه پرس سرشانه

وضعیت: ناموجود
لطفا تماس بگیرید

دستگاه پرس سرشانه

 • ارتفاع

  160 cm

 • طول

  130 cm

 • عرض

  130 cm

 • وزنه

  100 kg

5 ستاره
75%
4 ستاره
50%
3 ستاره
90%
2 ستاره
20%
1 ستاره
10%